Język:

•  Plexa - PMMA
•  Poliacetal - POM
•  Poliamid - PA
•  Polieteroeteroketon - PEEK
•  Polietylen - PE
•  Polifluorek winylidenu - PVDF
•  Poliretan - PUR
•  Politereftalan etyleny - PET
•  Poliwęglan - PC
•  Teflon - PTFE

Znajdź w ofercie :

Tworzywa sztuczne  »

Polietylen - PE

Polietylen PE jest tworzywem konstrukcyjnym, o właściwościach technicznych, które mają szerokie zastosowanie w budowie maszyn i innych gałęziach przemysłu.

PE otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji prowadzonej metodą nisko- lub wysokociśnieniową dając różne gatunki PE. Polietylen o dużej gęstości (PE-HD) jest efektem polimeryzacji niskociśnieniowej.

Półwyroby z PE występują w postaci: wałków, płyt, tulei. Tworzywo charakteryzuje się doskonałą obrabialnością.

Podstawową zaletą PE jest duża odporność na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych.

Ponadto PE charakteryzuje się:

 

 • dobrymi właściwościami ślizgowymi
  W porównaniu z innymi tworzywami PE posiada niski współczynnik tarcia oraz wysoką odporność na ścieranie. Tworzywo jest samosmarowne, czyli nie wymaga smarowania i konserwacji.
 • brakiem higroskopijności (nie pochłania wody), co zapewnia dużą stabilność wymiarową
 • zdolnością tłumienia drgań
  Właściwości tłumiące PE pozwalają na redukuję hałasów ciągłych i uderzeniowych, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów związanych z ochroną przed hałasem.
 • jest fizjologicznie obojętny
  Polietylen PE jest dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi, posiada atest PZH, spełnia wytyczne UE
 • posiada wysoką udarność (również z karbem) oraz odporność na zarysowania
  Wytrzymałość mechaniczna PE jest również wysoka. Duża elastyczność sprawia, że elementy wykonane z tego tworzywa nie pękają pod wpływem obciążeń dynamicznych (uderzeniowych).
 • posiada właściwości izolujące
  Jako dielektryk stosowany jest na elementy elektroizolacyjne, natomiast bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła wykorzystywany jest w izolacjach termicznych.

 

Zastosowanie

Polietylen PE, ze względu na swoje korzystne właściwości, znajduje zastosowanie w takich gałęziach przemysłu jak: przemysł spożywczy, chemiczny, maszynowy, elektrotechniczny, budowlany, transportowy, wydobywczy, sport i medycyna.

PE-UHMW (skrót od ang. ultra high molecular weight)

PE-UHMW to polietylen nowej generacji, o bardzo dużym stopniu polimeryzacji. Jego masa molekularna mierzona metodą wiskozymetryczną (masa molowa) waha się od 3,9 do 10,5 milionów g/mol. Gatunki o bardzo wysokim ciężarze cząsteczkowym (UHMW) pozwalają na uzyskanie optymalnego spektrum właściwości, a co za tym idzie szerokiego zastosowania polietylenu.

PE-UHMW charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, niską ścieralnością, odpornością na korozję naprężeniową, bardzo dużą udarnością z karbem (również w niskiej temperaturze), znacznym tłumieniem drgań, bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz różnorodnymi możliwościami zastosowania dzięki odporności na odkształcenie w temperaturach od –200°C do +90°C.

Rodzaje PE-UMHW

Polietylen HD-500

Polietylen HD-1000

Polietylen HD-1000R

Symbolem HD (od ang. high density – wysoka gęstość) oznacza się gatunki PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej.

Półwyroby z PE-HD występują w postaci: płyt i wałków. Dostępne kolory: naturalny, czarny i zielony.

Polietylen HD-500

Właściwości – znaczny wzrost cech mechanicznych spowodowany jest bardzo dużą masą cząsteczkową. Polietylen HD-500 posiada:

 

 • doskonałe właściwości ślizgowe (niski współczynnik tarcia oraz wysoka odporność na ścieranie i zużycie),
 • dobre właściwości samosmarowe,
 • wysoką odporność mechaniczną,
 • wysoką odporność na substancje agresywne (roztwory soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny),
 • znikomą chłonność wilgoci,
 • dużą stabilność wymiarową,
 • dobre właściwości elektroizolacyjne,
 • poniżej 60°C nie rozpuszcza się w żadnym z rozpuszczalników organicznych,
 • tłumi hałas,
 • może posiadać cechy elektrostatyczne,
 • dopuszczony do kontaktu z żywnością (atest PZH).

 

Zastosowanie - wykładziny systemów transportowych o niedużym obciążeniu oraz systemów składowania materiałów sypkich, podkłady do wykrawania oraz przecinania, wykładziny blatów i stołów stosowanych w przemyśle mięsnym, krajalnice, podajniki, dozowniki oraz inne części maszyn mające bezpośredni kontakt z żywnością, elementy linii transportowych (gwiazdy, profile ślizgowe), okładziny odporne na obciążenia udarowe, listwy ochronne montowane na ścianach i drzwiach sklepów, magazynów oraz hal produkcyjnych, elementy instalacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, nisko- oraz średnio obciążone części maszyn, wykładziny komór chłodniczych oraz części maszyn stosowanych w urządzeniach chłodniczych.

Polietylen HD-1000

Właściwości – bardzo duża masa cząsteczkowa tej grupy tworzyw sprawia, że materiał cechuje najwyższa odporność na zużycie. Polietylen HD-1000 charakteryzuje wysoka odporność na korozję, która gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, bez konieczności ich konserwacji. Dzięki swoim właściwościom tworzywo to może być zamiennikiem stali kwasoodpornej, zmniejszając w ten sposób masę oraz koszty produkowanych elementów.

Polietylen HD-1000 dostępny jest w odmianie: podstawowej, modyfikowanej, specjalnej. Antystatyczne gatunki HD-1000 wykorzystywane są w tych zastosowaniem, w których duże znaczenie ma odprowadzanie ładunków elektrycznych. Tworzywo to posiada także podwyższoną odporność na promieniowanie UV oraz procesy starzeniowe, co odgrywa istotną rolę przy zastosowaniach na wolnym powietrzu.

W porównaniu z innymi polietylenami HD-1000 posiada:

 

 • lepsze właściwości wytrzymałościowe, wyższą sztywność i odporność na pełzanie,
 • doskonałą odporność na uderzenia (bardzo wysoka udarność z karbem),
 • większą stabilność wymiarową,
 • odporność na zarysowania, cięcie nożem,
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe (samosmarowność, niski współczynnik tarcia i wysoka odporność na ścieranie), co ma wpływ na niewielkie straty tarciowe,
 • wysoką zdolność tłumienia drgań oraz hałasu (również przy dużych prędkościach),
 • bardzo dobra odporność na działanie chemikaliów takich jak kwasy, zasady, alkohole, benzyna oraz gazy agresywne,
 • doskonałą odporność na rozpuszczalniki organiczne (nie rozpuszcza się poniżej 60°C),
 • dużą odporność na korozję naprężeniową,
 • dobre właściwości antyadhezyjne,
 • doskonałą obrabialność,
 • bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne oraz termoizolacyjne,
 • wysoką odporność na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,
 • znacznie szerszy zakres temperatury pracy (–200 - +90)°C,

 

a ponadto jest zapachowo neutralny, nie absorbuje wilgoci i jest obojętny fizjologicznie (może podlegać sterylizacji oraz mieć kontakt z żywnością – atesty PZH, BGA i FDA).

Zastosowanie - elementy przekładni (koła linowe, koła pasowe, koła łańcuchowe), elementy systemów transportujących, pakujących i napełniających (rolki, prowadnice, szyny, ślimaki transportowe, gwiazdy oraz łuki podajnikowe, tuleje, zgarniacze, ślizgi, prowadnice i napinacze łańcuchów,), części zaworów i filtrów, instalacje przemysłu chemicznego, systemy uzdatniania wody, systemy oczyszczalni ścieków, wykładziny zsypów, silosów i rynien transportowych, podkłady (blaty) do cięcia stosowania w przemyśle mięsnym i rybnym, płyty pod wykrojniki, elementy elektroizolacyjne, ślizgi nart, syntetyczne lodowiska, elementy implantów (endoprotez), części maszyn pracujące w temperaturze do –260°C.

Polietylen HD-1000 R (Regenerat)

Jest to tworzywo powstałe na bazie czystego PE HD-1000 z dodatkiem regeneratu z powtórnie przetworzonego PE HD-1000 o właściwościach zbliżonych do polimeru bazowego.

W stosunku do PE HD-1000 tworzywo to cechuje się trochę gorszymi właściwościami mechanicznymi, ale zdecydowanie korzystniejszą ceną.

W porównaniu do PE HD-500 materiał ten posiada zdecydowanie wyższą udarność i odporność na zużycie.

Właściwości - średnia masa cząsteczkowa wynosi ok. 3.500.000-4.000.000 g/mol

Niższa masa cząsteczkowa jest przyczyną zmniejszonej, w stosunku do PE HD-1000, odporności na zużycie.

Zastosowanie – takie samo, jak w przypadku czystego PE HD-1000 pamiętając, że zużycie materiału będzie szybsze, aniżeli czystego PE HD-1000 w identycznych warunkach eksploatacji. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - MAWO Technology
Projekt i wykonanie: JAN.net
prowadnice do łańcuchów : prowadnice ślizgowe : tworzywa sztuczne : obróbka cnc : koła zębate : łańcuchy płytkowe : stopki do maszyn : obracarki butelek : taśmy modułow